BG
 

За нас

Декор-2000 ЕООД,  е дружество, създадено през март 2000 г. с основен предмет на дейност вътрешно и външнотърговска дейност, външноикономическа дейност, производство и услуги, реализация на стоки, услуги и изделия.През следващите години, с развитието на вътрешния пазар, концепцията за търговската дейност на дружеството се развива и допълва.

Непрекъснато инвестираме в оборудване и обучение на персонала и се стремим да изпълним всички изисквания на нашите клиенти по отношение на качество и срокове.

Днес Декор-2000 ЕООД предлага на вътрешния пазар , чрез своята търговска марка ДЕКОРИНИ следните основни групи продукти и услуги:

Eкипът на Декор 2000 ЕООД от млади и амбициозни хора с доказани професионални качества,
готови да Ви консултират за най-подходящото решение за вида материал и ценовите нива;

Нашите клиенти могат да разчитат винаги на нас - прецизност и пълна реализация при осъществяване на проектите в съчетание с функционалност и качествена изработка  на изделията.

Фирмата  притежава завод в собствен промишлен имот от 45 000 кв.м и покрита площ от 16 000 кв.м в гр.Чирпан. Заводът е разположен в близост до важно кръстовище на централната пътна ос София - Бургас

Нашият завод е оборудван с най-съвременно поколение машини с цифрово-програмно управление на водещи производители в бранша, обслужвани от обучен и квалифициран персонал.
Официален представител за България "Роси" ЕООД